KAZLŲ RŪDOS
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
 
KVIEČIAME ĮSIJUNGTI Į  TAU
BENDRUOMENĘ IR DALYVAUTI  NAUJŲ
MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖJE
 
SPALIO 2D. 18 VAL. Kazlų Rūdos J.Dovydaičio
bibliotekos salėje mokslo metų atidarymo šventė.
Plutiškių kultūros namų teatras parodys
mums premjerinį spektaklį, vieno veiksmo komediją
„Dėdė atvažiavo“.
                                                           
Universiteto valdyba