Tai ne pelno siekianti savarankiška, savanoriška  visuomeninė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį, apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą, turinti juridinio asmens statusą ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose panašiose srityse.

Kazlų Rūdos Trečiojo Amžiaus Universitetas (TAU ) buvo įkurtas 2013 m. vasario 6 d. Trys aktyvios kazlūrūdietės - Aurytė Ramanauskienė, Laimutė Marytė Stasiulionienė ir Virginija Radžiūnienė sumanė Savivaldybėje įgyvendinti naują iniciatyvą - įkurti Trečiojo amžiaus universitetą. „Atėjo laikas pasirūpinti ir tais, kuriems mokslo šviesa dar nesvetima, pas ką galvoje milijonai minčių ir įdomių istorinių faktų“ – teigia Aušrytė Ramanauskienė. Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus Universitetas tai savarankiška, pelno nesiekianti visuomeninė švietėjiška organizacija, veikianti Kazlų Rūdos savivaldybėje, vienijanti vyresniojo amžiaus asmenis, atsižvelgianti į Universiteto dalyvių motyvaciją ir fizines bei protines galias. Iškilmingas Universiteto atidarymas įvyko 2013 m. balandžio 10 d. 17 val. Kazlų Rūdos viešojoje bibliotekoje.

Kazlų Rūdos TAU į savo veiklą įtraukė apie 100 studentų, kurie  aktyviai veikia penkiuose fakultetuose:
- psichologijos,
- sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo,
- menų,
- namų ūkio,
- užsienio kalbų.
Be dalyvavimo TAU veikloje vyresnės kartos žmonės aktyviai įsijungė į Kazlų Rūdos miesto bendruomenės, visuomeninių organizacijų vykdomų renginių veiklą.
 
 Tikslai:
 
1. Visokeriopas vyresnio amžiaus žmonių  socialinės integracijos į visuomenę rėmimas, galimybių realizavimas ir jų aktyvus dalyvavimas visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimo priėmimo procesuose.
2. Socialinės atskirties  mažinimas ir vyresnio amžiaus žmonių bendravimas  bei jų įtraukimas į susitikimus su dėstytojais, meno žmonėmis   ir kitais visuomenės veikėjais.
3. Savirealizacijos  skatinimas.
4. Noro mokytis visą gyvenimą ir naujų žinių įsigijimo aktyviems žmonėms patenkinimas.