Kazlų Rūdos Trečiojo Amžiaus Universitetas (TAU ) buvo įkurtas 2013 m. vasario 6 d. Trys aktyvios kazlūrūdietės - Aurytė Ramanauskienė, Laimutė Marytė Stasiulionienė ir Virginija Radžiūnienė sumanė Savivaldybėje įgyvendinti naują iniciatyvą - įkurti Trečiojo amžiaus universitetą. „Atėjo laikas pasirūpinti ir tais, kuriems mokslo šviesa dar nesvetima, pas ką galvoje milijonai minčių ir įdomių istorinių faktų“ – teigia Aušrytė Ramanauskienė. Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus Universitetas tai savarankiška, pelno nesiekianti visuomeninė švietėjiška organizacija, veikianti Kazlų Rūdos savivaldybėje, vienijanti vyresniojo amžiaus asmenis, atsižvelgianti į Universiteto dalyvių motyvaciją ir fizines bei protines galias. Iškilmingas Universiteto atidarymas įvyko 2013 m. balandžio 10 d. 17 val. Kazlų Rūdos viešojoje bibliotekoje.

Kazlų Rūdos TAU į savo veiklą įtraukė apie 100 studentų, kurie  aktyviai veikia penkiuose fakultetuose:
- psichologijos,
- sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo,
- menų,
- namų ūkio,
- užsienio kalbų.
Be dalyvavimo TAU veikloje vyresnės kartos žmonės aktyviai įsijungė į Kazlų Rūdos miesto bendruomenės, visuomeninių organizacijų vykdomų renginių veiklą.