Tai ne pelno siekianti savarankiška, savanoriška  visuomeninė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį, apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą, turinti juridinio asmens statusą ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose panašiose srityse.

 Tikslai:
 
1. Visokeriopas vyresnio amžiaus žmonių  socialinės integracijos į visuomenę rėmimas, galimybių realizavimas ir jų aktyvus dalyvavimas visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimo priėmimo procesuose.
2. Socialinės atskirties  mažinimas ir vyresnio amžiaus žmonių bendravimas  bei jų įtraukimas į susitikimus su dėstytojais, meno žmonėmis   ir kitais visuomenės veikėjais.
3. Savirealizacijos  skatinimas.
4. Noro mokytis visą gyvenimą ir naujų žinių įsigijimo aktyviems žmonėms patenkinimas.