Menų fakulteto, rankdarbių būrelio  lankytojos  siekia atgaivinti ir puoselėti tradicijas, ieškoti naujų išraiškos būdų, puošti save, kitus ir aplinką. Jos turiningai leidžia laisvalaikį,  patiria kūrybos džiaugsmą, bendrauja bei  dalinasi patirtimi. Juk darbštumas – viena iš vertingiausių žmogaus savybių.

Untitled 1

Untitled 2