Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universiteto vadovai
 
Direktorė Virginija Radžiūnienė,  tel.8-615-65690, el.p virgamama@gmail.com
Pavaduotoja Laimutė Stasiulionienė  tel.8-61409759
Administratorė Rita Pleseckienė, el p. pleseckiene.rita@gmail.com
Buhalterė Laima Lenčiauskienė
 
Tarybos nariai:
        Dekanai
1.     Sveikos gyvensenos fakultetas Vida Urmanavičienė,
2.     Psichologijos fakultetas  Bronė Rudvalienė,
3.     Namų ūkio fakultetas Danguolė Botyriūtė,
Seniūnai:
1.     Psichologijos fakultetas  Leonija Kvieskienė,
2.     Menų fakultetas Danutė Naujokaitienė,
3.     Užsienio kalbų Irena Vaišnorienė,
4.     Namų ūkio Danutė Aleknavičienė.