Paaltanav

 
Spalio 25 d. susitikimas su gamtininku, rašytoju,
nacionalinės ekspedicijos dalyviu ir mūsų kraštiečiu
Selemonu Paltanavičiumi
 

Svečiuojamės Japonijos ambasadoje ir

dalyvaujame arbatos gėrimo ceremonijos pristatyme