Užsirašiusių į anglų kalbos kursus dėmesiui!
 
Lapkričio 7 dieną, trečiadienį, 16.15 val.  prasideda anglų kalbos kursai. 
Pradinio  anglų kalbos lygio grupės mokymai vyks 
pirmadieniais ir trečiadieniais
16.15 val iki  17.45 val 
K. Griniaus gimnazijoje Atgimimo g. 1, klasės nr. 7 (I aukšte)
 
Mokymo kursas truks 40 ak val., t.y.  iš viso 20 pamokų po 1,5 val. trukmės.  Baigsis sausio pabaigoje. Išduosime pažymėjimus dalyviams, kurie bus lankę ne mažiau kaip 60 proc. pamokų. 
 
 
 
 
Mokslo metų pradžia
Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitete ( TAU)
 
    
 
     Šį rudenį mokslus Trečiojo amžiaus universiteto studentai pradėjo Mišiomis bažnyčioje rugsėjo 30 d., o spalio 1-ją, Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto direktorės Onutės Sakalauskienės kvietimu, vyko į Marijampolę, kur kultūros centre susirinko šimtai trečiaamžininkų. Miesto merė Irena Lunskienė pasveikino visus su tarptautine pagyvenusių žmonių diena ir pažadėjo įvairiapusę paramą.  Renginio metu Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto direktorei  O.Sakalauskienei, Marijampolės miesto garbės pilietei, Kazlų Rūdos, Kauno rajono, kitų savivaldybių TAU krikštamotei, neseniai atšventusiai garbingą asmeninį jubiliejų,  buvo išsakyta daug sveikinimų ir gražių palinkėjimų.
     Koncertinėje šventės dalyje ypatingą muzikos ir choreografijos programą svečiams padovanojo dainininkai Ona Kolobovaitė (sopranas) ir Egidijus Bavikinas (tenoras) bei pora Kauno muzikinio teatro primarijų – Justina Vitkutė ir Gintaras Visockis. Šokio interpretacijose nuostabiai skambėjo „Amigos para siempre“, „Time to say good by“, „Somos novios“.
     Renginys baigėsi, bet Kazlų Rūdos TAU studentų dar laukė ekskursija po Marijampolės senamiestį. Gidas Tomas, gražiai kalbantis suvalkietiška tarme, savo darbą pradėjo iškart, prie kultūros centro durų, kviesdamas pažvelgti į granito suolelį su giedančia lakštingala – skulptoriaus K. Lanausko kūrinį, atidengtą 2012 m., skirtą Marijampolės garbės pilietei, pasaulinio garso operos solistei Violetai Urmanavičiūtei-Urmanai.
     Vingiuodami paskui Tomą gatvėmis ir gatvelėmis, ekskursantai išklausė miesto kūrimosi istoriją, prasidėjusią  maždaug XVIII a. vidury, kai Prienų seniūnės grafienės Pranciškos Butlerienės iniciatyva šalia Staropolės tarp Šešupės ir Jevonio upių buvo pastatytas marijonų vienuolynas su bažnyčia. Aplink statinius, pradžioje medinius, ėmė augti naujas prekybos miestelis, vėliau susijungęs su Staropole ir gavęs Marijampolės vardą. Vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia šiandien yra veikiantys. Statiniai turi Lietuvos kultūros paminklų statusą.
     Yra dar keletas bažnyčių. Turi savąją ir liuteronai, nors jų mieste ne daugiau 200. Šalia liuteronų bažnyčios – Rygiškių Jono gimnazija, kuriai jau 150 metų. Čia yra mokęsi beveik visi žymiausi Sūduvos veikėjai – J. Basanavičius, V. Kudirka, mūsų Pranas Dovydaitis, prezidentas Kazys Grinius, taipgi ir pats Rygiškių Jonas – kalbininkas Jonas Jablonskis, kuriam aikštėje priešais mokyklą 1992 m. atidengtas paminklas (aut. skulptorius Petras Aleksandravičius).
     Marijampolė negali būti nesusieta su Pranciška Butleriene. Grafienės vardu yra pavadinta gatvė. P. Butlerienės kiemelyje (vadinamajame Kačių kiemelyje) nuolat vyksta įvairūs kultūriniai renginiai. Atvykėlius smalsiai stebi ant granitinės fontano sienelės užsikorusios trys katės, sukurtos Marijampolės skulptoriaus K. Balčiūno. Pasirodo, mielos katytės gali išpildyti slapčiausią kiekvieno norą, jeigu jas visas paglostysi. Nesipildo tik finansiniai pageidavimai, kadangi šios katės – suvalkietės.
     P. Butlerienės gatvėje stovi buvę žydų maldos namai. Sinagoga statyta 1870 m., kai didžiąją miesto gyventojų dalį sudarė prekyba vertęsi žydai. Dabar čia įsikūręs Marijampolės apskrities švietimo centras, nes sinagogos niekam nebereikia: 1941 m. rugsėjo pradžioje naciai nepaliko Marijampolėje gyvo nė vieno žydo.Tūkstančiai jų atgulė pašešupy.
     Skaudžias emocijas užglosto Poezijos parkas. Gražūs takeliai, grakštūs tilteliai per Jevonį, vejos, fontanas, skulptūros. Paminklinis akmuo su įrašytais M. Martinaičio eilėraščio žodžiais „Kai žydi vyšnios Suvalkijoj“ –  skulptoriaus J. Narušio kūrinys, atidengtas 2012 m. dainuojamosios poezijos pradininkui Vytautui Kernagiui atminti. Kažkas prisimena poezijos skaitymus. Kažkas kužda ausin apie savo pirmąjį pasimatymą ir pirmą bučinį šiame parke po iškerojusiu medžiu.
      Dar ne vieną įsidėmėtiną kampelį parodė, priminė ir apibūdino gidas Tomas, vesdamas ekskursantus pašešupiu ligi Marijampolės dramos teatro, irgi turinčio savo istoriją. Čia teko atsisveikinti. Žingeidžių Kazlų Rūdos TAU studentų, praturtėjusių naujais įspūdžiais, laukė autobusas ir kelias į namus iš Suvalkijos sostinės, įsikūrusios dviejų upių –Jevonio ir Šešupės – santakoje.
Birutė Sarapinavičienė  
 
 
 
 
KAZLŲ RŪDOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETE
PRASIDEDA NAUJI 2018/2019 MOKSLO METAI
 
Spalio mėn. užsiėmimų planas
       
Mokslo metų atidarymo renginiai :
        rugsėjo 30d. 12 val. Mišios Kazlų Rūdos  bažnyčioje.
        spalio 1 d. 14 val. išvyka į Marijampolę
 
UŽSIĖMIMAI  FAKULTETUOSE:
 
1. SVEIKOS GYVENSENOS IR FIZINIO AKTYVUMO FAKULTETAS
      Antradieniais 10 val. ir ketvirtadieniais 10 val. gydomosios mankštos užsiėmimai. Mankšta bibliotekos salėje.
      Nuo spalio 10 d. kiekvieną trečiadienį (išvykimas 17val.) mankšta vandenyje Marijampolės sveikatingumo komplekse „Sveikatos banga“       
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. PSICHOLOGIJOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS, NAMŲ ŪKIO FAKULTETAS
     Spalio 5 d. 16 val. (nuo bibliotekos) išvyka į karinio paveldo objektą, desantininkų divizijos vadavietę (Brežnevo bunkerį).
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO FAKULTETAS
     Užsiėmimai antradieniais ir ketvirtadieniais 11 val. bibliotekoje
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. MENŲ FAKULTETAS
    Moterų ansamblio ,,TAU,, repeticijos trečiadieniais 18 val. muzikos mokykloje. 
    Dailės būrelio užsiėmimai antradieniais 18 val.menų mokykloje
------------------------------------------------------------------------------------------------
KVIETIMAI VISIEMS UNIVERSITETO STUDENTAMS
     Spalio 11 d. 18 val. praktiniai mokymai  bibliotekos salėje “Sveikesni sprendimai lėkštėje-sveikų sumuštinių ir desertų gamyba ir degustacija“ lektorė Raminta Bogušienė
    Spalio 19 d. 16 val. bibliotekos salėje paskaita „Streso valdymas. Kaip išvengti neigiamų emocijų sukeliamų ligų“       
 
 
 
Kviečiame
 
aktyvius, energingus ir žingeidžius vyresnio amžiaus žmones įsijungti į Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universiteto bendruomenės gretas. Universitete turėsite galimybę dalyvauti šių fakultetų veikloje:
  • psichologijos,
  • sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo,
  • menų,
  • namų ūkio,
  • kompiuterinio raštingumo
Mokslo metų eigoje dalyvausite paskaitose, susitikimuose, edukacinėse programose ir ekskursijose.
Naujų narių prašymai priimami iki spalio 1 d., bibliotekos II aukšte.